Skip to content

Bästa studieresultaten i Borås

Samarbete, högt satta mål, studiekultur och välutbildade pedagoger. Därför har Bäckängsgymnasiets elever bäst betyg i Borås.

På Bäckängsgymnasiet finns en sund studiekultur som bygger på att sätta höga mål och jobba fokuserat för att nå dem. Våra duktiga pedagoger stödjer sig på gedigna kunskaper och vetenskapliga metoder. Vi är måna om att utbildningen ska vara bred och så nära verkligheten som möjligt så att eleverna förbereds för livet efter skolan. Det allra viktigaste är att vi gör det tillsammans i en miljö som tillåter alla att växa och utvecklas. På Bäckäng samarbetar vi och hjälper varandra framåt. Det tror vi är orsaken till att Bäckängs elever de senaste åren har haft de bästa studieresultaten i hela kommunen i snitt.

Följ oss på sociala medier