Skip to content

Estetiska programmet

På det estetiska programmet övar du upp din förmåga att uttrycka dig och utvecklar din talang för skapande och inlevelse. Du förbereds för att studera vidare på hög nivå inom ditt område. Samtidigt får du en bred behörighet till högskolor och universitet.

På Bäckängsgymnasiets estetiska program är kreativitet och skapande centralt. Du får analysera och arbeta med uttryck inom olika konstarter för att utveckla din egen talang. Du bygger också upp en förståelse för olika konstnärliga uttrycksformer.

Du får handledning och har tillgång till de resurser som krävs för att nå en hög nivå inom din disciplin. Inom ramen för kursen gymnasiearbete kan du också vässa dina färdigheter ytterligare genom unika fördjupningar.

En viktig del i din utveckling är att visa upp ditt arbete inför publik. Därför medverkar du aktivt vid utställningar och framträdanden som du planerat tillsammans med övriga esteter. Det ger dig nyttig erfarenhet av att arbeta projekt-baserat och tillsammans med andra.

Vid sidan av ditt estetiska arbete läser du kurser som ger dig en bred allmänbildning och förbereder dig för högskole- och universitetsstudier. Utöver engelska kan du också fortsätta att studera det språk du läste på högstadiet, vilket ger dig meritpoäng inför högskolestudier.

På det estetiska programmet kan du välja mellan inriktningarna Bild och formgivning, Creative Dance Performance, Musik samt Teater. Exempel på yrken du kan söka dig till efter fortsatta studier är skådespelare, musiker, dansare, konstnär, regissör, ljudtekniker, fotograf, grafisk formgivare eller producent. Dina studier gör dig även väl förberedd för vidareutbildning inom humanistiska och samhällsvetenskapliga områden på högskola och universitet.

Som en del i antagningsprocessen till det estetiska programmet gör alla som söker ett färdighetsprov. Där bedöms dina kunskaper och färdigheter i relevanta ämnen.

Inriktningar på Estetiska programmet:

Bild och formgivning
Profil: Bild och formgivning

Dans
Profil: Creative Dance Performance

Musik
Profil: Musik

Teater
Profil: Teater