Skip to content

Teater

Ett liv i rampljuset
För att bli skådespelare, regissör, scenograf eller producent krävs stort engagemang. Med inspirerande lärare och föreläsare, en modern teatersal och en aula för större föreställningar ger den här utbildningen dig alla förutsättningar för att vidareutbilda dig och skapa en framtid inom teatern. Du lär dig att förmedla en berättelse med teaterkonstens alla hjälpmedel. Samtidigt förbereds du för samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar på högskola och universitet.

En utbildning, flera roller
För att du ska lära dig så mycket som möjligt är det viktigt att du är intresserad av det sceniska berättandets olika delar; skådespeleri, regi och ljus. Under utbildningen utvecklas du genom att se, diskutera och skapa teater. Du studerar hur en berättelse utvecklas från idé till färdigt verk, och du växer som skådespelare genom att gestalta många olika typer av roller och uppträda inför publik.

Utbildningens innehåll
Under utbildningen får du både stå på scen och skapa, planera och framföra egna föreställningar. Genom hela utbildningen är samarbete ett nyckelord. Under ditt andra år genomför du bland annat ett kreativt projekt tillsammans med elever från andra inriktningar på det Estetiska programmet. I år tre fördjupar du din kunskap ytterligare genom kursen Gymnasiearbete. Dessutom får du sätta upp en avslutande föreställning för allmänheten.

Vi bjuder kontinuerligt in personer som arbetar med scenkonst eller närliggande områden för att du ska få ta del av deras erfarenheter. Vi genomför också flera studiebesök. Du får till exempel se föreställningar och gå bakom kulisserna på Göteborgsoperan. Du får även fritt inträde till alla föreställningar på Borås Stadsteater.

Kurser i utbildningen
Dramatik och dramaturgi** 100 p
Engelska 5 och 6 200 p
Estetisk kommunikation 1 100 p
Film- och TV-kunskap* 100 p
Gymnasiearbete 100 p
Historia 1b och 2b-kultur 200 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Individuellt val 200 p
Konstarterna och samhället 50 p
Ljud och ljus 100 p
Matematik 1b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Scenisk gestaltning 1, 2 och 3 300 p
Sceniskt karaktärsarbete 100 p
Sceniskt karaktärsarbete – text 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p
Teaterteori 100 p

Viktig information
Teater är en profil inom den nationella inriktningen Teater på Estetiska programmet. Färdighetsprov sker och antalet platser är begränsade. Var därför noga med att göra ett genomtänkt andra och tredjehandsval.
Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.

Färdighetsprov
Blivande elever som söker till vårt estetiska program med inriktning Teater och film kallas till färdighetsprov 6 mars. Om ansökan sker under omvalsperioden är färdighetsprovet den 5 juni.

Kallelse till färdighetsprov skickas ut cirka två veckor före provtillfället. Instruktioner medföljer.

Proven kan ge maximalt 40 extra poäng till ditt meritvärde. Ju högre poäng, desto bättre grundförutsättningar har du för karaktärsämnena. Resultatet av provet finner du sedan i Dexter.

Provet består av tre moment:

  • Du ska gestalta/framföra en av de tre obligatoriska monologerna som du får med kallelsen. Monologen ska du kunna utantill.
  • Du ska läsa/framföra en dikt som du själv valt och förberett. Dikten ska du kunna utantill.
  • Du ska delta i olika gruppövningar. Vid dessa måste du vara ombytt. Omklädningsrum och dusch finns, ta med träningskläder.

Allt du framför ska vara på svenska.

Om du får förhinder att göra färdighetsprovet så anmäler du det till Bäckängsgymnasiets reception på telefon
033-35 79 40