Skip to content

Humanistiska programmet

Det humanistiska programmet hjälper dig att förstå dig själv och din omvärld. Du lär dig hur långt du kan komma med väl valda ord, vilken roll kulturen spelar för människor från olika länder och hur vi präglas av samhället vi växer upp och lever i.

På Bäckängs humanistiska program får du kunskap om människan ur många olika perspektiv. Du studerar hur vi formas av samhället och lär dig att se sambanden mellan vår historia, vår nutid och vår framtid – med språk och kultur som utgångspunkt. Du får fördjupade kunskaper i t.ex. nutida och äldre konst och litteratur. Samtidigt ger kurserna inom historia och samhällsvetenskap dig en bred kunskapsbas som hjälper dig att analysera och förstå din omvärld.

I undervisningen får du arbeta på en mängd olika sätt, både praktiskt och teoretiskt. Du lär dig att använda dina kunskaper i verkliga sammanhang, till exempel när du diskuterar aktuella händelser och nyheter på språklektioner eller är på studiebesök som ingår i programmet.

Det humanistiska programmet har två inriktningar: Språk och Kultur. På Bäckäng kan du välja mellan profilerna Language Studies och Humanvetenskap. Studiernas upplägg förbereder dig väl för vidareutbildning inom språk, kommunikation, litteratur och samhällsvetenskap på högskola och universitet – både i Sverige och utomlands.

Dina språkkunskaper gör också att du lättare kan tillgodogöra dig undervisning och kurslitteratur på andra språk, samtidigt som du ökar dina chanser att arbeta hos internationella företag. Tolk, lärare, arkeolog, historiker, samhällsvetare, polis, jurist, kulturvetare, kulturarbetare och översättare är exempel på yrken du kan söka dig till efter fortsatta studier.

Inriktningar på Humanistiska programmet:

Kultur
Profil: Humanvetenskap

Språk
Profil: Language studies