Skip to content

Humanvetenskap

Lär känna din historia
Humanvetenskap vänder sig till dig som är intresserad av hur människor tänker, känner, agerar, skapar och kommunicerar. Profilen ger dig en väldigt bra förståelse för människan roll i en grupp och i ett samhälle, såväl i dag som i historien. Du får en god grund att stå på om du vill arbeta inom yrken där kulturen och människorna spelar en central roll. Du kan till exempel vidareutbilda dig till ett yrke inom turism eller utbildning, forskning eller kultur. Humanvetenskap är en allmänbildande profil som ger dig en bra bas för fortsatta studier på högskolor och universitet, särskilt humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar.

En djupare förståelse
För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen behöver du vara intresserad av människans förståelse för sin egen identitet. Här går vi på djupet för att förstå och analysera människans plats i världen och historien. Det handlar om hur vi skapar kultur, hur den påverkar oss, hur den förändras över tid och vad som händer när kulturer möts. Ämnen som historia, sociologi, psykologi och filosofi samsas med studier i språk, litteratur och kultur för att se helhet, sammanhang, likheter och olikheter. Samtidigt läggs stor vikt vid forskning och källkritik; genom undervisningen lär du dig att hantera stora textmängder, att kritiskt granska källor och fakta och att argumentera för dina åsikter. Du utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt till såväl historiska dokument som olika former av historieskrivning. Du tränar upp din färdighet i att ta initiativ i diskussioner, och du blir bra på att redovisa din kunskap inom olika ämnesområden, både muntligt och skriftligt.

Utbildningens innehåll
Undervisningen är bred med fokus på människans roll och utveckling i ämnen som historia, sociologi, filosofi, språk, konst och kultur. För att du ska utveckla egna åsikter och kunna debattera kulturfrågor får du också tidigt läsa kurser som rör populär- och mångkultur, censur och yttrandefrihet. Utbildningen utgår ofta från skildringar och berättelser i film- eller bokform för att skapa en levande bild av människors liv i olika kulturer, samhällen och historiska epoker. Den teoretiska undervisningen blandas med studiebesök på platser av historiskt och kulturellt intresse. Varje år gör årskurs 3 en resa till Berlin. Ett återkommande inslag är också möten med människor som har historia och kultur som yrke, allt från konstnärer till kulturpolitiker. Genom projektarbeten tillsammans med andra elever övar du också upp din samarbetsförmåga.

Kurser i utbildningen
Engelska 5 och 6 200 p
Etnicitet och kulturmöten 100 p
Filosofi 1 och 2 100 p
Gymnasiearbete 100 p
Historia 1b och 2b-kultur 200 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Individuellt val 200 p
Kultur- och idéhistoria 100 p
Litteratur 100 p
Matematik 1b 100 p
Moderna språk 200 p
Människans språk 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Psykologi 1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Samtida kulturuttryck 100 p
Sociologi 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p
Ungdomskulturer 100 p

Viktig information
Humanvetenskap är en profil inom den nationella inriktningen Kultur på Humanistiska programmet.
Antagning görs till Humanistiska programmet, fördelning till inriktning och profil görs på skolan.
I din ansökan anger du önskemål om inriktning/profil.
Var också noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval.
Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.