Skip to content

Language studies

Språket tar dig närmare
Språkkunskaper är efterfrågade på arbetsmarknaden. Företag i Sverige och över hela världen har ett stort behov av medarbetare som behärskar flera språk, bland annat de företag som är verksamma inom turism, journalistik och ekonomi. Att studera språk på en högre nivå förbereder dig också för yrken som till exempel tolk, lärare och översättare eller andra yrken där kommunikation spelar en viktig roll och där språkkunskaper är värdefulla för att formulera rätt budskap och korrekt information. Efter dina tre år på Language Studies får du en bred behörighet till högskolor och universitet i Sverige och utomlands och kan därför vidareutbilda dig till en mängd olika yrken.

Borås bredaste språkundervisning
Language Studies passar dig som tycker mycket om språk och vill utveckla din förmåga att förstå och uttrycka dig. På Bäckäng finns många olika språk att välja på – vi har Borås bredaste utbud av språkundervisning, och flera av språken som vi erbjuder finns inte på någon annan gymnasieskola i området. Väljer du Language Studies fördjupar du dina kunskaper i svenska, engelska och ytterligare två språk i såväl tal som skrift. Du bygger också upp en förståelse för sambandet mellan språk, kultur och samhälle, och undervisningen har en tydlig internationell prägel. Bland annat får du åka på en studieresa med klassen till ett engelsktalande land. Tack vare våra elevutbyten med gymnasieskolor i Spanien och Tyskland samt en studieresa till Frankrike kan du dessutom komma ännu närmare kulturen och språket du läser.

Utbildningens innehåll
Du fördjupar dig i två språk. Det vanligaste, och det vi rekommenderar, är att fortsätta med språket du läste på högstadiet; på så sätt hinner du komma långt i din förståelse för språket och kulturen under dina gymnasieår. Dessutom väljer du ett av följande språk: spanska, franska, italienska, tyska eller ryska. Dina två språk läser du sedan under alla dina tre år på Bäckäng, samt engelska och en kurs i latin. Studierna i latin ger dig en viktig insikt i språkens uppbyggnad, något som du har nytta av i de andra språkämnena. Latinet ger dessutom en förståelse för vår gemensamma historia och kultur.

Framtidsförberedelser
Under utbildningen får du möjlighet att möta och ställa frågor till föreläsare från olika yrkesgrupper som använder språk, till exempel översättare, språkvetare eller reseledare. Bäckängsgymnasiet ger dig också möjligheten att ta Cambridge Certificate in Advanced English. Det är ett internationellt språkdiplom som förbereder dig för studier på utländska universitet. Våra lärare har lång erfarenhet av att hjälpa elever inför provet, vilket ger dig goda chanser att lyckas.

Kurser i utbildningen
Engelska 5, 6 och 7 300 p
Moderna språk 600 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p
Historia 1b och 2b-kultur 200 p
Latin- språk och kultur 1 100 p
Människans språk 1 100 p
Filosofi 1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Geografi 1 100 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Matematik 1b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Gymnasiearbete 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Individuellt val 200 p

Viktig information
Language Studies är en profil inom den nationella inriktningen Språk på Humanistiska programmet. Antagning görs till Humanistiska programmet, fördelning till inriktning och profil görs på skolan. I din ansökan anger du önskemål om inriktning/profil. Var också noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval. Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.