Skip to content

Language studies

Språket tar dig närmare
Språkkunskaper är efterfrågade på arbetsmarknaden. Företag i Sverige och över hela världen har ett stort behov av medarbetare som behärskar flera språk, särskilt de som är verksamma inom turism, journalistik och ekonomi. När du studerar språk på en högre nivå förbereder du dig också för yrken som till exempel tolk, lärare och översättare eller arbete inom turistbranschen. Språkkunskaper är värdefulla inom alla yrken där det är viktigt med kommunikation. Samtliga yrken kräver vidareutbildning. Efter dina tre år på Language Studies får du bred behörighet till högskolor och universitet i Sverige och utomlands.

Borås bredaste språkundervisning
På Bäckängsgymnasiet finns Borås bredaste utbud av språkundervisning. Flera av språken vi erbjuder undervisas inte på någon annan gymnasieskola i området. För att Language Studies ska passa dig måste du tycka om språk och vilja utveckla din förmåga att förstå och uttrycka dig. Du fördjupar dina kunskaper i svenska, engelska och ytterligare två språk – både i tal och skrift. Du bygger upp en förståelse för sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Undervisningen har en tydlig internationell prägel. Bland annat får du åka på en studieresa med klassen till ett engelsktalande land. Tack vare våra elevutbyten med gymnasieskolor i Spanien och Tyskland samt en studieresa till Frankrike kan du komma ännu närmare kulturen och språket du läser.

Utbildningens innehåll
Du fördjupar dig i två språk – allra mest lär du dig om ett av dem är det språk som du läste på högstadiet, vilket vi rekommenderar. Dessutom väljer du ett av följande språk: spanska, franska, italienska, tyska eller ryska. Dina två språk läser du sedan under alla dina tre år på Bäckäng tillsammans med engelska upp till nivå 7, samt en kurs i latin. Dina latinstudier ger dig en viktig insikt i språkens uppbyggnad, något som du har nytta av när du lär dig andra språk. Samtidigt får du en förståelse för vår gemensamma historia och kultur. Under utbildningen möter du föreläsare från olika yrkesgrupper som använder språk, till exempel översättare, språkvetare och reseledare.

Bäckängsgymnasiet ger dig möjligheten att ta Cambridge Certificate in Advanced English. Det är ett internationellt språkdiplom som förbereder dig för studier på utländska universitet. Våra lärare har lång erfarenhet av att hjälpa elever inför provet, vilket ger dig goda chanser att lyckas.

Kurser i utbildningen
Engelska 5, 6 och 7 300 p
Moderna språk 600 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p
Historia 1b och 2b-kultur 200 p
Latin- språk och kultur 1 100 p
Människans språk 1 100 p
Filosofi 1 50 p
Religionskunskap 1 50 p
Geografi 1 100 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Matematik 1b 100 p
Naturkunskap 1b 100 p
Gymnasiearbete 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Individuellt val 200 p

Viktig information
Language Studies är en profil inom den nationella inriktningen Språk på Humanistiska programmet. Antalet platser på utbildningen är begränsade. Var noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval. Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.