Skip to content

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet lär dig att söka förklaringar. Här får du en introduktion till vetenskapens frågeställningar och problem, samtidigt som du lär dig tänka logiskt och dra slutsatser med hjälp av matematiska modeller, experiment och fältstudier.

På Bäckängs naturvetenskapsprogram står de stora frågorna i centrum. Varifrån kommer vi? Finns det liv i universum? Hur botar vi framtidens sjukdomar? Här får du bryta ned världen i dess beståndsdelar och lära dig hur människor, djur och natur är beroende av varandra för att överleva.

Inom naturvetenskapsprogrammet finns två olika inriktningar. På naturvetenskapsinriktningen fördjupar du dig inom matematik, biologi, fysik och kemi och förbereder dig för högskole- och universitetsstudier inom naturvetenskap, medicin och teknik. Inriktningen Natur och samhälle ger grundläggande kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena, samtidigt som du också studerar geografi, historia och samhällskunskap på en högre nivå.

På Bäckängsgymnasiets naturvetenskapsprogram finns flera profiler. Du kan välja mellan Adventure, Ledarskap, Medicin, Vetenskap och forskning, Miljö och hållbar utveckling och Musik. Väljer du Miljö och hållbar utveckling kan du kombinera det med en nationell idrottsutbildning, NIU, inom ett stort antal olika sporter på hög och elitinriktad nivå.

Oavsett vilken profil du väljer kan du läsa engelska på avancerad nivå samt fördjupa dig inom moderna språk, något som är en stor fördel om du funderar på att fortsätta studera utomlands. Den naturvetenskapliga utbildningen är väldigt bred och ger dig stor valfrihet i ditt framtida yrkesval. Efter fortsatta studier kan du bland mycket annat arbeta som läkare, tandläkare, forskare, biolog, civilingenjör, kemist, arkitekt, miljövetare eller veterinär.

Inriktningar på Naturvetenskaps­programmet:

Naturvetenskap
Profil: Ledarskap
Profil: Medicin
Profil: Musik
Profil: Vetenskap och forskning

Naturvetenskap och samhälle
Profil: Adventure
Profil: Miljö och hållbar utveckling