Skip to content

Adventure

Ett naturvetenskapligt äventyr
Adventure ger dig en bred utbildning som öppnar dörrar till många olika yrken. Profilens bredd gör att du är kvalificerad för vidareutbildning på högskolor och universitet inom både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga områden. Efter fortsatta studier kan du till exempel arbeta som polis, ingenjör, inom upplevelseturism eller inom hälsofrämjande yrken som psykolog eller sjukgymnast.

Många möjligheter
Adventure är ett studieförberedande program. Profilens bredd gör att du är kvalificerad för vidareutbildning på högskolor och universitet inom både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga områden. Efter fortsatta studier kan du till exempel arbeta som polis, ingenjör, inom upplevelseturism eller med hälsofrämjande yrken som psykolog eller fysioterapeut.

Utbildningens innehåll
Under dina tre år på Adventure bygger du upp din kunskap i naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen från grundläggande till avancerad nivå. Genom ditt individuella val kan du också bredda din naturvetenskapliga behörighet ytterligare.

Praktiska inslag är ständigt återkommande i utbildningen. Vi åker på läger där vi vistas i naturen flera dagar i sträck. En del av examinationerna sker i samband med studieresor till fjällen. Andra inslag under utbildningen är inspirationsföreläsningar med äventyrare som delar med sig av sina erfarenheter, samtidigt som du får chansen att ställa frågor.

Vi har även ett större samarbete med Linnémarschen, där vi riggar och ansvarar för aktiviteterna vid äventyrsstationerna.

Kurser i utbildningen
Biologi 1 och 2 200 p
Engelska 5 och 6 200 p
Fysik 1 150 p
Geografi 1 100 p
Gymnasiearbete 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Individuellt val* 200 p
Kemi 1 100 p
Matematik 1c, 2c och 3c 300 p
Moderna språk 100 p
Naturvetenskaplig specialisering 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b och 2 200 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p
Träningslära 1 och 2 200 p

Viktig information
Adventure är en profil inom den nationella inriktningen Natur och samhälle på Naturvetenskapsprogrammet. Antagning görs till Naturvetenskapsprogrammet, fördelning till inriktning och profil görs på skolan. I din ansökan anger du önskemål om inriktning/profil. Var också noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval. Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.