Skip to content

Ledarskap

Bli en ledare
Förmågan att leda andra är viktig inom de allra flesta yrken, inte minst för dig som planerar att bli egen företagare. Här lär du dig att ta ansvar och utöva ett anpassat ledarskap i olika situationer. Du får inblick i hur olika organisationer fungerar och styrs. För att utveckla ditt entreprenörskap får du också de grundläggande kunskaper som behövs för att driva ett eget företag. Efter dina studier är du väl förberedd för fortsatta naturvetenskapliga studier på högskole- och universitetsnivå, både i Sverige och utomlands.

Entreprenörskap och gruppdynamik
Väljer du den här utbildningen bör du vara intresserad av människor och vilja veta mer om hur vi fungerar tillsammans och vilka roller olika personligheter får i en grupp. Du får en ökad förståelse för dig själv, hur du uppfattas av andra och hur du kan utvecklas som gruppmedlem och ledare. Utbildningen ger dig också viktig kompetens i entreprenörskap, till exempel hur du effektivt bygger nätverk. Samtidigt fokuserar du mycket på naturvetenskapliga ämnen och fördjupar dina kunskaper i matematik, kemi, fysik och biologi.

Utbildningens innehåll
Inledningsvis ligger tonvikten på din personliga utveckling och förmåga att fungera i en grupp. Därefter blir inslagen av ekonomi och entreprenörskap fler. Du lär dig bland annat att budgetera, bokföra, utforma en affärsplan och marknadsföra ett företag. För att fördjupa dina språkkunskaper och förbereda dig för fortsatta studier utomlands studerar du också moderna språk. Utbildningen är i grunden naturvetenskaplig. De naturvetenskapliga ämnena är stående inslag under alla dina tre år på Bäckäng.

Under utbildningen använder du dina teoretiska kunskaper i praktiken. Till exempel utvecklas du som entreprenör och bygger upp ett värdefullt kontaktnät genom att starta, driva och avveckla ett företag inom ramen för UF (Ung Företagsamhet). I projektet ingår också flera föreläsningar med framgångsrika entreprenörer i Borås samt ett nära samarbete med lokala rådgivare från näringslivet.

Kurser i utbildningen
Biologi 1 och 2 200 p
Engelska 5 och 6 200 p
Entreprenörskap 100 p
Fysik 1a och 2 250 p
Gymnasiearbete 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Individuellt val 100 p
Kemi 1 och 2 200 p
Ledarskap och organisation* 100 p
Matematik 1c, 2c, 3c och 4 400 p
Moderna språk 100 p
Psykologi 1 och 2a** 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p

Viktig information
Ledarskap är en del av den nationella inriktningen Naturvetenskap. Antalet platser på utbildningen är begränsade. Var noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval. Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.