Skip to content

Ledarskap

Naturvetenskap och gruppdynamik
Du som väljer profilen Ledarskap på det naturvetenskapliga programmet ser möjligheterna att stimulera ditt naturvetenskapliga intresse med djupgående naturvetenskapliga studier samtidigt som du kan lära dig mer människan och hur vi fungerar tillsammans. Du får lära dig mer om gruppdynamik: till exempel hur våra personligheter och roller påverkar en grupps arbete och utveckling. Profilen ger dig en ökad förståelse för dig själv, hur du uppfattas av andra och hur du kan utvecklas som gruppmedlem och ledare. Utbildningen ger dig också viktig kompetens i entreprenörskap, till exempel hur du effektivt bygger nätverk. Samtidigt fokuserar du mycket på naturvetenskapliga ämnen och fördjupar dina kunskaper i matematik, kemi, fysik och biologi.

Bli en ledare
Förmågan att leda andra är viktig inom de allra flesta yrken, både för den som planerar att bli din egen och för den som ser en framtid som medarbetare i ett företag eller organisation, oavsett storlek. Här lär du dig att ta ansvar och utöva ett anpassat ledarskap i olika situationer. Du får inblick i hur olika organisationer fungerar och styrs. För att utveckla ditt entreprenörskap får du också de grundläggande kunskaper som behövs för att driva eget företag. Efter dina studier är du väl förberedd för fortsatta naturvetenskapliga studier på högskole- och universitetsnivå, både i Sverige och utomlands.

Utbildningens innehåll
Utbildningen är i grunden naturvetenskaplig, så de naturvetenskapliga ämnena är stående inslag under alla dina tre år på Bäckäng. Inom profilen Ledaskap ligger inledningsvis tonvikten också på din personliga utveckling och förmåga att fungera i en grupp. Därefter blir inslagen av ekonomi och entreprenörskap fler. Du lär dig bland annat att budgetera, bokföra, utforma en affärsplan och marknadsföra ett företag. För att fördjupa dina språkkunskaper och förbereda dig för fortsatta studier utomlands studerar du också moderna språk. Under utbildningen använder du dina teoretiska kunskaper i praktiken. Till exempel utvecklas du som entreprenör och bygger upp ett värdefullt kontaktnät genom att starta, driva och avveckla ett företag inom ramen för UF (Ung Företagsamhet). I projektet ingår också flera föreläsningar med framgångsrika entreprenörer i Borås samt ett nära samarbete med lokala rådgivare från näringslivet.

Kurser i utbildningen
Biologi 1 och 2 200 p
Engelska 5 och 6 200 p
Entreprenörskap 100 p
Fysik 1a och 2 250 p
Gymnasiearbete 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Individuellt val 100 p
Kemi 1 och 2 200 p
Ledarskap och organisation* 100 p
Matematik 1c, 2c, 3c och 4 400 p
Moderna språk 100 p
Psykologi 1 och 2a** 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p

Viktig information
Ledarskap är en profil inom den nationella inriktningen Naturvetenskap på Naturvetenskapsprogrammet. Antagnings görs till Naturvetenskapsprogrammet, fördelning till inriktning och profil görs på skolan. I din ansökan anger du önskemål om inriktning/profil. Var också noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval. Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.