Skip to content

Medicin

Bli livsviktig
Studier inom Medicin ger dig mycket goda möjligheter att studera vidare till högkvalificerade yrken där du är med och förbättrar livet för människor. Du kan till exempel utbilda dig till läkare, veterinär, apotekare, biomedicinsk analytiker, civilingenjör, fysioterapeut, tandläkare, psykolog eller dietist. Efter dina tre år på Bäckäng är du väl förberedd för fortsatta studier inom hela det naturvetenskapliga området, både i Sverige och utomlands.

Människokroppen i ett större perspektiv
Här breddar och fördjupar du dina medicinska kunskaper. Du studerar teman som rör fysisk och mental hälsa och lär dig se sambanden som finns mellan dessa. På samma sätt studerar du sammanhangen i naturen och utvecklar din förmåga att se naturvetenskapen i ett större perspektiv. Under utbildningen får du arbeta både teoretiskt och praktiskt. Med hjälp av kurslitteratur, handledning och experiment söker du själv svaren på både stora och små frågor relaterade till medicin och naturvetenskap. För att du ska få ut mesta möjliga av den här utbildningen är det viktigt att du har ett stort intresse för både matematik och människokroppen och dess funktioner.

Utbildningens innehåll
Vi arbetar ofta över ämnesgränserna. Kurser i till exempel biologi, kemi samt idrott och hälsa vävs delvis ihop för att du ska se sambanden mellan de faktorer som är viktiga för människans hälsa. Du läser också flera kurser i matematik och fysik. I denna utbildning studerar du bioteknik som fördjupning. Vill du även fördjupa dig i språk gör du det i ditt individuella val. Samspelet mellan teori och praktiska moment som laborationer och fältstudier är viktiga inslag i utbildningen. Tack vare våra kontakter med arbetsplatser och högskolor får du dessutom värdefull erfarenhet och en viktig inblick i vardagen för människor som arbetar med medicin.

Kurser i utbildningen
Biologi 1 och 2 200 p
Bioteknik 100 p
Engelska 5 och 6 200 p
Fysik 1a och 2 250 p
Gymnasiearbete 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Individuellt val 200 p
Kemi 1 och 2 200 p
Matematik 1c, 2c, 3c och 4 400 p
Moderna språk 100 p
Naturvetenskaplig specialisering (medicin) 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p

Viktig information
Medicin är en profil inom den nationella inriktningen Naturvetenskap på Naturvetenskapsprogrammet. Antagning görs till Naturvetenskapsprogrammet, fördelning till inriktning och profil görs på skolan. I din ansökan anger du önskemål om inriktning/profil. Var också noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval.
Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.