Skip to content

Miljö och hållbar utveckling

Tänk stort
Hållbar utveckling innebär att vi använder jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet inkluderar flera områden – bland annat ekonomi och miljö. Därför behövs naturvetare som ser världen på ett samhällsvetenskapligt sätt. Efter dina tre år här är du väl förberedd för studier på högskolor och universitet inom naturvetenskapliga, tekniska och samhällsvetenskapliga områden. Exempel på framtida yrken är miljövetare, biolog, statsvetare, journalist, lärare och politiker.

En hållbar utveckling
Den här utbildningen passar dig som vill arbeta för hållbar utveckling, både i Sverige och internationellt. Undervisningen ger dig fördjupade kunskaper om globala resursfrågor som rör överlevnad, miljö, jämställdhet, hälsa och mänskliga rättigheter, samtidigt som du lär dig att granska och se sambanden mellan dessa ämnen. Du får också en viktig insikt i hur lokala händelser, förhållanden och politiska beslut kan ge globala konsekvenser.

Utbildningens innehåll
Under utbildningens tre år bygger du upp din kunskap i naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen från grundläggande till avancerad nivå. Genom ditt individuella val kan du också bredda din naturvetenskapliga behörighet ytterligare, om du till exempel vill studera vidare till läkare.

Viktiga inslag i utbildningen är ämnesövergripande teman och projekt som behandlar olika frågor utifrån ett natur- och samhällsvetenskapligt perspektiv, till exempel vattnets kretslopp och människans miljöpåverkan. Experiment, fältstudier och laborationer är också viktiga inslag i utbildningen.

Vi samarbetar med högskolor, organisationer och arbetsplatser för att arrangera intressanta möten där du får diskutera med och ställa frågor till personer med spetskunskaper inom hållbar utveckling.

Nationell idrottsutbildning (NIU), endast på miljö och hållbar utveckling
På Bäckäng är det bara du som studerar Miljö och hållbar utveckling som kan kombinera det med en nationell idrottsutbildning (NIU). De idrotter vi erbjuder** är basket, bordtennis, fotboll, friidrott, golf, gymnastik (trupp), handboll, innebandy, ridsport, rodd och simning. Som NIU-elev tränar du din idrott tre gånger i veckan och garanteras träning kvällstid med en elitinriktad klubb. Olika idrotter har olika ansökningstider. Kontakta din studie- och yrkesvägledare (SYV) för mer information.

**Ansökan till NIU sker genom Sven Eriksonsgymnasiet.
Kontakta NIU-ansvarig på Sven Eriksonsgymnasiet för mer information.

Kurser i utbildningen
Biologi 1 och 2 200 p
Engelska 5 och 6 200 p
Fysik 1 150 p
Geografi 1 och 2 200 p
Gymnasiearbete 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Individuellt val* 200 p
Kemi 1 100 p
Matematik 1c, 2c och 3c 300 p
Miljö- och energikunskap 100 p
Moderna språk 100 p
Politik och hållbar utveckling 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b och 2 200 p
Svenska/ Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p

Viktig information
Miljö och hållbar utveckling är en del av den nationella inriktningen Natur och samhälle. Antalet platser på utbildningen är begränsade. Var noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval. Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.