Skip to content

Miljö och hållbar utveckling

Tänk stort
Hållbar utveckling innebär att vi använder jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet inkluderar flera områden – bland annat ekonomi och miljö. Därför behövs naturvetare som ser världen på ett samhällsvetenskapligt sätt. Efter dina tre år här är du väl förberedd för studier på högskolor och universitet inom naturvetenskapliga, tekniska och samhällsvetenskapliga områden. Exempel på framtida yrken är miljövetare, biolog, statsvetare, journalist och lärare.

En hållbar utveckling
Den här utbildningen passar dig som vill arbeta för hållbar utveckling, både i Sverige och internationellt. Undervisningen ger dig fördjupade kunskaper om globala resursfrågor som rör överlevnad, miljö, jämställdhet, hälsa och mänskliga rättigheter, samtidigt som du lär dig att granska och se sambanden mellan dessa ämnen. Du får också en viktig insikt i hur lokala händelser, förhållanden och politiska beslut kan ge globala konsekvenser.

Utbildningens innehåll
Under utbildningens tre år bygger du upp din kunskap i naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen från grundläggande till avancerad nivå. Genom ditt individuella val kan du också bredda din naturvetenskapliga behörighet ytterligare, om du till exempel vill studera vidare till läkare. Viktiga inslag i utbildningen är ämnesövergripande teman och projekt som behandlar olika frågor utifrån ett natur- och samhällsvetenskapligt perspektiv, till exempel vattnets kretslopp och människans miljöpåverkan. Experiment, fältstudier och laborationer är också viktiga inslag i utbildningen. Vi samarbetar med högskolor, organisationer och arbetsplatser för att arrangera intressanta möten där du får diskutera med och ställa frågor till personer med spetskunskaper inom hållbar utveckling.

Nationell idrottsutbildning (NIU), endast på Miljö och hållbar utveckling
NIU (den Nationella Idrottsutbildningen) erbjuds endast på Naturvetenskapsprogrammet under profilen Miljö och hållbar utveckling. De idrotter som erbjuds ** är basket, bordtennis, fotboll, friidrott, golf, gymnastik (trupp), handboll, innebandy, ridsport, rodd och simning.
Som NIU-elev tränar du din idrott på schemalagd skoltid tre gånger i veckan och förväntas träna med en elitinriktad klubb på kvällstid. Olika idrotter har olika ansökningstider. NIU-utbildningen är ett samarbete med Sven Eriksongymnasiet. Kontakta din studie- och yrkesvägledare (SYV) för mer information.

**Ansökan till NIU sker genom Sven Eriksonsgymnasiet. Kontakta NIU-ansvarig på Sven Eriksonsgymnasiet för mer information.

Kurser i utbildningen
Biologi 1 och 2 200 p
Engelska 5 och 6 200 p
Fysik 1 150 p
Geografi 1 och 2 200 p
Gymnasiearbete 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Individuellt val* 200 p
Kemi 1 100 p
Matematik 1c, 2c och 3c 300 p
Miljö- och energikunskap 100 p
Moderna språk 100 p
Politik och hållbar utveckling 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b och 2 200 p
Svenska/ Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p

Viktig information
Miljö och hållbar utveckling är en profil inom den nationella inriktningen Natur och samhälle på Naturvetenskapsprogrammet. Antagning görs till Naturvetenskapsprogrammet, fördelning till inriktning och profil görs på skolan. I din ansökan anger du önskemål om inriktning/profil. Var också noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval. Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar