Skip to content

NA-Musik

Det bästa av två världar
Vill du läsa på det naturvetenskapliga programmet samtidigt som du har ett starkt intresse för musik och sång? På vår NA-utbildning med förvalda musikkurser präglas studierna av två spännande världar. Din examen öppnar för vidare studier till t ex civilingenjör, arkitekt, läkare, veterinär eller psykolog, och du tar även med dig en bildningstradition och en kulturell rikedom genom musikstudier.

Naturvetenskap och kulturell bildning
På både svenska och internationella högskolor och universitet står bildning och kultur högt i kurs. Oavsett om inriktningen lutar åt teknik eller människor så är förmågan till samspel starkt efterfrågad, både proffessionellt och genom kulturliv och föreningar. Genom att studera naturvetenskap, allmänna ämnen och musik parallellt ger du dig själv alla möjligheter till ett berikat studie- och yrkesliv. Matematik, ord och toner är inte motsatser utan bildningens pusselbitar som greppar i varandra. Ena stunden kan man vara helt inne i att söka bevis genom beräkningar och experiment och nästa stund förundras över en makalös musikinspelning eller en fängslande berättelse. Vår NA-utbildning med förvalda musikkurser tar fasta på hur livets olika sidor berikar varandra.

Utbildningens innehåll
Redan från start börjar kursen Musik, där du och klasskamraterna spelar tillsammans och studerar musikens byggstenar i teori och praktik. I årskurs två väljer du mellan att utveckla din musikaliska samarbetsförmåga i kursen Ensemble, eller att läsa om musikskapande och ljudteknik i kursen Musikproduktion. Parallellt med detta läser du kärnämnen och naturvetenskapliga kurser i samma tempo som andra NA-inriktningar. Inom områden som t ex akustik och ljudteknik vävs musik och naturvetenskap samman och klassens gemensamma kulturintresse berikar studieklimatet både i skolvardagen och vid studiebesök och gemensamma upplevelser.

Vi rekommenderar starkt att man även tar enskilda lektioner på till exempel kulturskolan, både för att skaffa tillräckliga förkunskaper och för att hinna blomma ut som musiker samtidigt med gymnasiestudierna.

Kurser i utbildningen
Biologi 1 och 2 200 p
Engelska 5 och 6 200 p
Ensemble eller Musikproduktion 100 p
Fysik 1 och 2 250 p
Gymnasiearbete 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Kemi 1 och 2 200 p
Matematik 1c, 2c, 3c och 4 400 p
Matematik 5* 100 p
Moderna språk steg 1/3 100 p
Musik 1 100 p
Naturvetenskaplig fördjupning 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska / Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p

Viktig information

NA/Musik är en profil inom den nationella inriktningen Naturvetenskap på Naturvetenskapsprogrammet. Antagning görs till Naturvetenskapsprogrammet, fördelning till inriktning och profil görs på skolan. I din ansökan anger du önskemål om inriktning/profil. Var också noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval. Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.