Skip to content

Vetenskap och forskning

Sök svaren
Inom naturvetenskapen finns många olösta gåtor. På den här utbildningen förbereds du för ett arbete där du söker svaren. Efter fortsatta studier kan du till exempel arbeta som forskare, civilingenjör, rymdtekniker, matematiker, meteorolog eller statistiker. Efter dina tre år på Vetenskap och forskning är du väl förberedd för vidareutbildning på högskolor och universitet både i Sverige som utomlands.

En hel vetenskap
De viktigaste egenskaperna för dig som väljer att studera här är att du brinner för att vara med och hitta svaren på gåtorna inom det naturvetenskapliga området. Idag är de problem som naturvetare ställs inför så omfattande att det krävs kunskaper inom såväl fysik som kemi och biologi för att lösa dem. Genom att experimentera och observera utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt där du ställer intressanta frågor och hittar svaren på dem.

Utbildningens innehåll
Under det första året får du grundläggande kunskaper inom det naturvetenskapliga området, som du sedan bygger vidare på. Lärarna samarbetar över ämnesgränserna, bl a i kursen naturvetenskaplig specialisering, för att du ska se sambanden mellan de naturvetenskapliga ämnena. Du får också viktig kunskap inom vetenskapsteori och vetenskapshistoria. Under ditt tredje år läser du en fördjupande kurs inom fysik och har möjlighet att läsa fördjupande kurser i matematik eller engelska.

Under hela utbildningen är praktiska experiment och laborationer återkommande. Dessa genomförs inte bara i våra egna lokaler på Bäckängsgymnasiet utan kan också ske bl a på ett universitet. Under dina tre år på Vetenskap och forskning får du möta personer med yrkeserfarenhet inom det naturvetenskapliga området. Likväl som att forskare besöker oss på Bäckängsgymnasiet gör vi studiebesök hos dem bl a på Tjärnö Marinforskningsstation och rymdobservatoriet i Onsala.

Kurser i utbildningen
Biologi 1 och 2 200 p
Engelska 5 och 6 200 p
Fysik 1a, 2 och 3 350 p
Gymnasiearbete 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Individuellt val 100 p
Kemi 1 och 2 200 p
Matematik 1c, 2c, 3c och 4 400 p
Matematik 5* 100 p
Moderna språk 100 p
Naturvetenskaplig specialisering 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p

Viktig information
Vetenskap och forskning är en profil inom den nationella inriktningen Naturvetenskap på naturvetenskapsprogrammet. Antagning görs till Naturvetenskapsprogrammet, fördelning till inriktning och profil görs på skolan. I din ansökan anger du önskemål om inriktning/profil. Var också noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval. Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.