Skip to content

Beteendevetenskap

Förstå människan
Det finns många yrken där mänskligt beteende är centralt. Kunskaperna du får här är särskilt värdefulla om du vill vidareutbilda dig till polis, psykolog, beteendevetare, socionom, sjuksköterska eller någon form av ledare. Även utanför arbetslivet kommer du att ha stor nytta av din förmåga att förstå människor och deras reaktioner. Dina studier förbereder dig väl för fortsatta studier inom det samhällsvetenskapliga området.

Beteenden i fokus
För att få ut mesta möjliga av undervisningen behöver du ha ett stort intresse för människor och mänskligt beteende. Du tycker också om att diskutera frågor och problem utifrån olika perspektiv. Här får du lära dig att analysera vad som händer i möten mellan människor och varför vi reagerar som vi gör i olika situationer. Du får en fördjupad förståelse kring människors agerande som individer och medlemmar i grupper, organisationer och samhällen under olika förutsättningar.

Utbildningens innehåll
I olika ämnesövergripande teman arbetar vi med frågor som hur vi lär, utvecklas, påverkar och leder andra. I undervisningen får du använda kunskaper från bland annat psykologin, sociologin och filosofin för att analysera olika beteendevetenskapliga problem och dilemman. Debatter och diskussioner gruppvis och i klassen är ett genomgående inslag i utbildningen. Du utvecklar din förmåga att formulera och motivera dina slutsatser, samtidigt som du lär dig bemöta andras åsikter. Inför ditt tredje år får du välja ett av fördjupningsområdena ledarskap och påverkan, hälsa och omsorg, rättspsykologi, kriminologi eller etnicitet och kulturmöten.

Vi samarbetar med högskolor, organisationer och arbetsplatser för att arrangera intressanta möten där du får diskutera och ställa frågor till personer med yrkeserfarenhet från det beteendevetenskapliga området. Under utbildningen genomförs också studieresor till Stockholm och Göteborg.

Kurser i utbildningen
Engelska 5 och 6 200 p
Filosofi 1 och 2 100 p
Gymnasiearbete 100 p
Historia 1b 100 p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Individuellt val 200 p
Kommunikation 100 p
Ledarskap och organisation 100 p
Matematik 1b och 2b 200 p
Moderna språk 200 p
Naturkunskap 1b 100 p
Psykologi 1, 2a och 2b 150 p
Religionskunskap 1 50 p
Rätten och samhället 100 p
Samhällskunskap 1b och 2 200 p
Sociologi 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p

Viktig information
Beteendevetenskap är en nationell inriktning på Samhällsvetenskapsprogrammet. Antagning görs till Samhällsvetenskapsprogrammet, fördelning till inriktning görs på skolan. I din ansökan anger du önskemål om inriktning. Var också noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval. Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.