Skip to content

Demokrati och mänskliga rättigheter

Förändra världen
Den här utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper som krävs för ett yrkesliv där du är med och förändrar samhället och, i ett större perspektiv, världen. Profilen har ett tydligt internationellt perspektiv och efter dina studier har du både den breda grund och den spetskunskap som behövs för att studera vidare på högskolor och universitet i Sverige och utomlands. I framtiden kan du till exempel arbeta som statsvetare, socionom eller inom kris- och konflikthantering i Sverige och internationellt. Programmet ger dig bred behörighet till samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar på högskole- och universitetsnivå, såväl i Sverige som internationellt.

Arbeta för allas lika värde
Om du känner ett starkt samhällsengagemang och vill kämpa för rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter kommer du att lära dig mycket under dina tre år här. Du får tänka kritiskt, analysera och reflektera utifrån lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. Undervisningen ger dig en bra förståelse för omvärlden samt utvecklar din förmåga att driva projekt och argumentera för dina åsikter. Du får fördjupad kunskap om jämställdhet, rasism, maktförhållanden i världen. Du lär dig att ta ansvar genom att arbeta med aktiviteter under skolans gemensamma demokrativecka och under skolvalet.

Utbildningens innehåll
Profilen har tre huvudämnen som du studerar under alla dina tre år: samhällskunskap,historia och svenska. Vi arbetar ofta utifrån teman, bland annat inom områden där Amnesty International är drivande, till exempel yttrandefrihet och flyktingars situation. Samhällsanknytningen genomsyrar de flesta kurser inom utbildningen.

Utbildningen innehåller en hel del praktiska inslag. Det förekommer ofta diskussioner och kontakter med lokala politiker, organisationer och föreläsare i undervisningen. Under Demokrativeckan medverkar du och dina klasskamrater genom att ordna seminarier och debatter. Via vår samarbetspartner Amnesty International arrangerar vi projektet Skriv för frihet där elever arbetar för att frige samvetsfångar runtom i världen. Under utbildningen får du och din klass också åka på en internationell resa med syfte att fördjupa era kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.

Kurser i utbildningen
Engelska 5 och 6 200 p
Filosofi 1 50 p
Geografi 1 50 p
Gymnasiearbete 100 p
Historia 1b, 2a och 3 300 p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Individuellt val 200 p
Internationella relationer 100 p
Matematik 1b och 2b 200 p
Moderna språk 200 p
Naturkunskap 1b 100 p
Psykologi 1 50 p
Religionskunskap 1 och 2 100 p
Samhällskunskap 1b, 2 och 3 300 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p

Viktig information
Demokrati och mänskliga rättigheter är en profil inom den nationella inriktningen Samhällsvetenskap på Samhällsvetenskapsprogrammet. Antagning görs till Samhällsvetenskapsprogrammet, fördelning till inriktning och profil görs på skolan. I din ansökan anger du önskemål om inriktning/profil. Var också noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval. Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.

 

Vårt unika samarbete med Amnesty International innebär att Bäckängsgymnasiet är en certifierad skola, där undervisningen är särskilt inriktad på mänskliga rättigheter. Amnesty International är med sina tre miljoner medlemmar världens största människorätts­organisation och kämpar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.