Skip to content

Europa i världen

Arbeta över gränserna
På den här utbildningen förbereds du för att utveckla framtidens Europa. Du lägger grunden för att söka dig till yrken som statsvetare, jurist eller politisk rådgivare. Dina kunskaper gör dig attraktiv på arbetsmarknaden både i Sverige eller utomlands, till exempel i EU-parlamentet eller inom FN. Samtliga yrken kräver vidareutbildning. Programmet ger dig bred behörighet till samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar på högskole- och universitetsnivå, såväl i Sverige som globalt.

Ett internationellt perspektiv
Profilen är utformad för dig som är intresserad av samhällsfrågor, samarbete över nationsgränserna och möten med andra kulturer. Under utbildningen får du arbeta med teman som spänner över flera olika ämnen för att utveckla din förmåga att sätta in händelser i ett större sammanhang. Samhällskunskap, historia och språk är centrala delar av undervisningen. Vi utgår alltid från ett internationellt perspektiv så att du bland annat får kunskaper om hur olika samhällen är uppbyggda och hur det påverkar människorna som lever där. Undervisningen ger dig stor insikt i globala frågor och utvecklar din förmåga att debattera och argumentera för dina åsikter.

Utbildningens innehåll
Under det första året ligger fokus på Europa ur ett ungdomsperspektiv. I årskurs två studerar vi Sveriges roll i internationella säkerhetsfrågor, arbete i internationella organisationer och företag samt miljöfrågor. Det tredje och sista året präglas starkt av ditt gymnasiearbete. Här får du möjlighet att fördjupa dig inom ett valfritt intresseområde med anknytning till Europas roll i världen.

Internationella studieresor ingår i din utbildning. Våra samarbeten med EU-parlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet ger oss möjligheten till intressanta studiebesök. Samtidigt får du chansen att delta i olika internationella sammanhang – vi är bland annat partnerskola till European Youth Parliament (EYP) där vi får medverka i både nationella och internationella sessioner.

Kurser i utbildningen
Engelska 5, 6 och 7 300 p
Filosofi 1 50 p
Geografi 1 100 p
Gymnasiearbete 100 p
Historia 1b och 2a 200 p
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Individuellt val 200 p
Matematik 1b och 2b 200 p
Moderna språk 200 p
Naturkunskap 1b 100 p
Psykologi 1 50 p
Religionskunskap 1 och 2 100 p
Rätten och samhället 100 p
Samhällskunskap 1b, 2 och 3 300 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p

Viktig information
Europa i världen är en profil inom den nationella inriktningen Samhällsvetenskap på Samhällsvetenskapsprogrammet. Antagning görs till Samhällsvetenskapsprogrammet, fördelning till inriktning och profil görs på skolan. I din ansökan anger du önskemål om inriktning/profil. Var också noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval. Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.