Skip to content

Kommunikationsvetenskap

Informera världen
Informationsflödet i vårt samhälle har aldrig varit större – eller snabbare. Samtidigt växer behovet av att kritiskt granska källor, att göra noggrann research och att kommunicera i allt från tryckta texter till sociala medier. Därför är Kommunikationsvetenskap en utbildning som öppnar dörrar till många olika yrken. Du kan till exempel i framtiden arbeta som marknadskommunikatör, PR-konsult, webbansvarig, journalist eller pressekreterare med möjlighet att jobba över hela världen. Samtliga yrken kräver vidareutbildning. Efter dina tre år är du väl förberedd för högskole- och universitetsstudier inom det samhällsvetenskapliga området.

Kritisk granskning, kreativ kommunikation
På den här utbildningen är det viktigt att du har ett stort samhällsintresse och en vilja att beskriva och påverka samhället genom ditt arbete. Du lär dig att använda språket som ett hjälpmedel för att analysera och informera världen både i tal och skrift. Du får både praktiska och teoretiska färdigheter i kommunikation, media, reklam, journalistik och skönlitteratur. Du läser också kurser som ger dig en ökad kunskap och förståelse för våra massmedier och hur de påverkar oss.

Utbildningens innehåll
Under utbildningens gång lär du dig att fånga läsarens intresse i både skönlitterära och journalistiska texter. Under det andra året utvecklar du din förmåga att påverka genom texter och tal i olika medier. Tyngdpunkten i utbildningen är kommunikation, medier och samhällsfrågor genom kurser som Kommunikation, Skrivande, Journalistik samt Reklam och information. Vi gör studiebesök på bl.a tv-studios och olika arbetsplatser där man arbetar med kommunikation. Vårt samarbete med tidningar och medieföretag innebär också att du testar dina kunskaper praktiskt samtidigt som du får värdefull insikt i hur tidningsarbete fungerar. Under din studietid träffar du både författare och journalister i olika skrivprojekt. Varje år kommer dessutom de nominerade till BT:s debutantpris och diskuterar sina verk med dig och din klass.

Kurser i utbildningen
Engelska 5 och 6 200 p
Filosofi 1 50 p
Gymnasiearbete 100 p
Historia 1b 100 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Individuellt val 200 p
Journalistik, reklam och information 1 100 p
Kommunikation 100 p
Retorik 100 p
Matematik 1b och 2b 200 p
Medieproduktion 1 100 p
Medier, samhälle och kommunikation 1 100 p
Moderna språk 200 p
Naturkunskap 1b 100 p
Psykologi 1 och 2a 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1b och 2 200 p
Skrivande 100 p
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300 p

Viktig information
Kommunikationsvetenskap är en profil inom den nationella inriktningen Medier, information och kommunikation på Samhällsvetenskapsprogrammet. Antagning görs till Samhällsvetenskapsprogrammet, fördelning till inriktning och profil görs på skolan. I din ansökan anger du önskemål om inriktning/profil. Var också noga med att göra ett genomtänkt andra- och tredjehandsval. Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.