Skip to content

Inriktning Medier, information och kommunikation

Inriktningen mot Medier, information och kommunikation vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper om mediernas roll i samhället och hur vi påverkas av den information som vi exponeras för. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och du kommer lära dig att utveckla förmågan att använda språket som kommunikationsmedel men även få möjlighet att testa på olika tekniker för att arbeta med bild, ljud och text som kommunikationsmedel.

Kurser som ingår i utbildningen är Journalistik, reklam och information 1, Medieproduktion 1, Medier, samhälle och kommunikation 1 och Psykologi 2a.

Profil – Kommunikationsvetenskap

På den här profilen är det viktigt att du har ett stort samhällsintresse och en vilja att beskriva och påverka samhället genom ditt arbete. Du lär dig att använda språket som ett hjälpmedel för att analysera och informera om företeelser i världen, både i tal och skrift. Du får både praktiska och teoretiska färdigheter i kommunikation, media, reklam, journalistik och skönlitteratur. Under utbildningens gång lär du dig att fånga läsarens intresse genom olika texttyper. Vi gör studiebesök på bl.a tv-studios och olika arbetsplatser där man arbetar med kommunikation. Vårt samarbete med tidningar och medieföretag innebär också att du prövar dina kunskaper praktiskt, samtidigt som du får värdefull insikt i hur tidningsarbete fungerar. Under din studietid träffar du både författare och journalister i olika skrivprojekt.

Följ oss på sociala medier