Skip to content

FAQ

Hur många poäng krävs för att komma in på Bäckängsgymnasiets program?
Vilka poäng som krävs är olika från år till år. Det beror helt enkelt på hur många elever som söker och vilka poäng de har. Borås Stads antagningsstatistik för 2016 finner du på följande länk.

Vilken behörighet krävs för att få börja på Bäckängsgymnasiet?
Det beror på vilket program du söker. För gymnasiebehörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.

  • För Humanistiska och Samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.
  • För Naturvetenskapsprogrammet ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi.
  • För det Estetiska programmet är de nio ämnena valfria. Här har vi dock ett färdighetsprov för inriktningarna teater, dans och musik.

Till vilka utbildningar kan jag söka efter att jag gått på Bäckängsgymnasiet?
Alla Bäckängsgymnasiets utbildningar ger i grunden grundläggande behörighet för högskolestudier. Dock skiftar behörigheten mellan de olika programmen och vilka val du gjort under din tid på gymnasiet. Vilka behörigheter de olika programmen ger kan du se på följande länk.

Hur stora klasser har Bäckängsgymnasiet?
Bäckängsgymnasiets klasser har som regel 30 elever.

Vilka kurser erbjuder ni som individuellt val?
Vi erbjuder mellan 20-25 kurser som individuellt val. Exakt vilka kurser det är, kan skifta lite mellan de olika åren men det finns alltid kurser inom olika ämnesområden såsom estiska kurser, idrott och hälsa, samhällsvetenskap, matematik, naturvetenskap, språk och svenska.

Hur långa skoldagar är det på Bäckängsgymnasiet?
Skolan har undervisning mellan klockan 08.00 och 17.00 varje dag. Hur långa dagarna är för respektive klass varierar. Se exempel på hur schemat för de olika klasserna kan se ut på följande länk.

 

Får alla elever busskort?
Elever som bor längre bort än sex kilometer från skolan får ett busskort som gäller på dagtid, vardagar. Läs mer om skolbusskort på följande länk.

Får man full meritpoäng på Bäckängsgymnasiet?
Ja, man kan få full meritpoäng på alla våra utbildningar. Vissa av våra program ger full meritpoäng inom ramen för poängplanen. För de andra programmen kan man göra strategiska val som gynnar chansen till full meritpoäng, tex behöver man läsa moderna språk, minst steg tre, och använda sitt individuella val för kurser som ger meritpoäng.
Läs mer om meritpoäng på följande länk.

Rapporteras all frånvaro till föräldrarna?
Ja, ogiltig frånvaro skickas samma dag till föräldrarnas e-postadress och via sms. Föräldrar med barn under 18 år kan alltid gå in och själva se sina barns totala frånvaro i Dexter.

Vad är NIU och hur funkar det?
NIU (den Nationella Idrottsutbildningen) erbjuds endast på Naturvetenskapsprogrammet under profilen Miljö och hållbar utveckling. De idrotter som erbjuds ** är basket, bordtennis, fotboll, friidrott, golf, gymnastik (trupp), handboll, innebandy, ridsport, rodd och simning. Som NIU-elev tränar du din idrott på schemalagd skoltid tre gånger i veckan och förväntas träna med en elitinriktad klubb på kvällstid. Olika idrotter har olika ansökningstider. NIU-utbildningen är ett samarbete med Sven Eriksongymnasiet. Kontakta din studie- och yrkesvägledare (SYV) för mer information.

**Ansökan till NIU sker genom Sven Eriksonsgymnasiet.
Kontakta NIU-ansvarig på Sven Eriksonsgymnasiet för mer information.

Hur ser mina möjligheter ut att studera vidare efter att jag läst på Bäckängsgymnasiet?
Alla våra program ger grundläggande behörighet för vidare studier. Beroende på vilken utbildning du väljer att studera efter gymnasiet, så kommer det alltid för studier på högskola/universitet eller yrkeshögskola krävas en gymnasieexamen. Därtill kommer det ibland även krävas särskild behörighet det vill säga speciella förkunskaper i form av olika kurser. Dessa kan då vara exempelvis mer matematik, naturvetenskapliga ämnen eller språk.

Har du andra frågor?
Kontakta våra studie- och yrkesvägledare (SYV) via formuläret nedan.

Följ oss på sociala medier