Skip to content

Tre år som får dig att växa

På Bäckäng har vi över hundra års erfarenhet av undervisning. Men det är inte för vår historia du ska välja oss. Det är för att du får en riktigt bra utbildning. Förutom att du får med dig kunskapen du behöver för att studera vidare på högskolor och universitet, kommer du också att växa med det ansvar och den sammanhållning som präglar Bäckängsgymnasiet. Här får du i större utsträckning planera din egen tid och lära dig att nå dina målsättningar.

Du får också möjlighet att utveckla din sociala kompetens – inte minst genom ett av Sveriges mest aktiva föreningsliv. Varje vecka planerar och genomför våra elever allt från mindre aktiviteter till fester och större event som Kulturveckan. Undervisningen och gemenskapen på Bäckäng är viktig för att du ska trivas och nå målen med dina studier. Men allra viktigast är faktiskt du. Vi ger dig förutsättningarna. Det är du själv som bestämmer hur långt du vill nå.

Följ oss på sociala medier