Skip to content
Estetiskaprogrammet

Estetiska programmet

På det estetiska programmet övar du upp din förmåga att uttrycka dig och utvecklar din talang för skapande och inlevelse. Du förbereds för att studera vidare på hög nivå inom ditt område. Samtidigt får du en bred behörighet till högskolor och universitet.

På Bäckängsgymnasiets estetiska program är kreativitet och skapande centralt. Du får analysera och arbeta med uttryck inom olika konstarter för att utveckla din egen talang. Du bygger också upp en förståelse för olika konstnärliga uttrycksformer.

Du får handledning och har tillgång till de resurser som krävs för att nå en hög nivå inom ditt område. Inom ramen för kursen gymnasiearbete kan du också vässa dina färdigheter ytterligare genom unika fördjupningar.

En viktig del i din utveckling är att visa upp ditt arbete inför publik. Därför medverkar du aktivt vid utställningar och framträdanden som du planerat tillsammans med övriga esteter. Det ger dig nyttig erfarenhet av att arbeta projekt-baserat och tillsammans med andra.

Vid sidan av ditt estetiska arbete läser du kurser som ger dig en bred allmänbildning och förbereder dig för högskole- och universitetsstudier. Utöver engelska kan du också fortsätta att studera det språk du läste på högstadiet, vilket ger dig meritpoäng inför högskolestudier.

På Bäckängsgymnasiets estetiska program kan du välja mellan inriktningarna Bild och formgivning, Dans, Musik samt Teater. Exempel på yrken du kan söka dig till efter fortsatta studier är skådespelare, musiker, dansare, konstnär, regissör, ljudtekniker, fotograf, grafisk formgivare eller producent. Dina studier gör dig även väl förberedd för vidareutbildning inom humanistiska och samhällsvetenskapliga områden på högskola och universitet.

Som en del i antagningsprocessen till det estetiska programmet gör alla som söker ett färdighetsprov. Där bedöms dina kunskaper och färdigheter i relevanta ämnen.

Viktig information
Som en del i antagningsprocessen till det Estetiska programmet erbjuds alla som söker ett färdighetsprov. Där bedöms dina kunskaper och färdigheter i relevanta ämnen. De är inte obligatoriskt att delta i färdighetsproven men vi rekommenderar att du deltar. Dels får du extra poäng till ditt meritvärde, dels kan lärarna använda färdighetsproven för att anpassa utbildningarna, så att du som elev får ut så mycket som möjligt av din utbildning.

Kallelse till färdighetsprov skickas ut cirka två veckor före provtillfället. För sökande till Musik respektive Teater medföljer även instruktioner till kallelsen. Proven kan ge maximalt 40 extra poäng till ditt meritvärde. Ju högre poäng, desto bättre grundförutsättningar har du för karaktärsämnena. Resultatet av provet finner du sedan i Dexter.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p

Engelska 5 och 6 200p
Historia 1b 100p
Historia 2b - kultur 100p
Idrott och hälsa 100p
Matematik 1b 100p
Naturkunskap 1b 100p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1b 100p
Svenska/ Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300p

Programgemensamma ämnen 150p

Estetisk kommunikation 100p
Konstarterna och samhället 50p
Individuellt val 200p
Gymnasiearbete 100p

Inriktningskurser 400p

Bild och formgivning 400p
Bild 100p
Bild och form 1b 100p
Form 100p
Bildteori 100p
Dans 400p
Dansgestaltning 1 100p
Dansteknik 1 100p
Dansteknik 2 100p
Dansteori 100p
Musik 400p
Instrument eller sång 100p
Ensemble med körsång 200p
Gehörs- och musiklära 100p
Teater 400p
Scenisk gestaltning 1 100p
Scenisk gestaltning 2 100p
Scenisk gestaltning 3 100p
Teaterteori 100p

Profiler (programfördjupningskurser) 500p

Inriktning – Bild och formgivning 500p
Digitalt skapande 1 100p
Digitalt skapande 2** 100p
Fotografisk bild 1* 100p
Bild och formgivning 1 100p
Bild och formgivning 2 100p
Inriktning – Musik 500p
Bruksspel och ackompanjemang 100p
Ensemble 2 100p
Instrument eller sång 2 100p
Musikproduktion 1* 100p
Musikproduktion 2** 100p
 
*Du kan istället välja moderna språk 1/3
**Du kan istället välja moderna språk 2/4
Inriktning – Dans 500p
Dansorientering* 100p
Dansträning ** 100p
Dansgestaltning 2 100p
Koreografi 1 100p
Dansteknik 3 100p
Inriktning – Teater 500p
Film och tv-kunskap* 100p
Dramatik och dramaturgi ** 100p
Sceniskt karaktärsarbete 100p
Ljud och ljus 100p
Sceniskt karaktärsarbete - text 100p

Inriktningar

Följ oss på sociala medier