Skip to content

Inriktning Teater

För att bli skådespelare, regissör, scenograf eller producent krävs stort engagemang. Med inspirerande lärare och föreläsare, en modern teatersal och en aula för större föreställningar ger den här utbildningen dig alla förutsättningar för att vidareutbilda dig och skapa en framtid inom teatern. Du lär dig att förmedla en berättelse med teaterkonstens alla hjälpmedel. Samtidigt förbereds du för samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar på högskola och universitet.

För att du ska lära dig så mycket som möjligt är det viktigt att du är intresserad av det sceniska berättandets olika delar; skådespeleri, regi och ljus. Under utbildningen utvecklas du genom att se, diskutera och skapa teater. Du studerar hur en berättelse utvecklas från idé till färdigt verk, och du växer som skådespelare genom att gestalta många olika typer av roller och uppträda inför publik.

Under utbildningen får du både stå på scen och skapa, planera och framföra egna föreställningar. Genom hela utbildningen är samarbete ett nyckelord. Under ditt andra år genomför du bland annat ett kreativt projekt tillsammans med elever från andra inriktningar på det Estetiska programmet. I år tre fördjupar du din kunskap ytterligare genom kursen Gymnasiearbete. Dessutom får du sätta upp en avslutande föreställning för allmänheten.

Vi bjuder kontinuerligt in personer som arbetar med scenkonst eller närliggande områden för att du ska få ta del av deras erfarenheter. Vi genomför också flera studiebesök. Du får till exempel se föreställningar och gå bakom kulisserna på Göteborgsoperan. Du får även fritt inträde till alla föreställningar på Borås Stadsteater.

Följ oss på sociala medier