Skip to content
Humanistiskaprogrammet

Humanistiska programmet

Det humanistiska programmet hjälper dig att förstå dig själv och din omvärld. Du lär dig hur långt du kan komma med väl valda ord, vilken roll kulturen spelar för människor från olika länder och hur vi präglas av samhället vi växer upp och lever i.

På Bäckängs humanistiska program får du kunskap om människan ur många olika perspektiv. Du studerar hur vi formas av samhället och lär dig att se sambanden mellan vår historia, vår nutid och vår framtid – med språk och kultur som utgångspunkt. Du får fördjupade kunskaper i t.ex. nutida och äldre konst och litteratur. Samtidigt ger kurserna inom historia och samhällsvetenskap dig en bred kunskapsbas som hjälper dig att analysera och förstå din omvärld.

I undervisningen får du arbeta på en mängd olika sätt, både praktiskt och teoretiskt. Du lär dig att använda dina kunskaper i verkliga sammanhang, till exempel när du diskuterar aktuella händelser och nyheter på språklektioner eller är på studiebesök som ingår i programmet.

Det humanistiska programmet har två inriktningar: Språk och Kultur. På Bäckäng kan du välja mellan profilerna Language Studies och Humanvetenskap. Studiernas upplägg förbereder dig väl för vidareutbildning inom språk, kommunikation, litteratur och samhällsvetenskap på högskola och universitet – både i Sverige och utomlands.

Dina språkkunskaper gör också att du lättare kan tillgodogöra dig undervisning och kurslitteratur på andra språk, samtidigt som du ökar dina chanser att arbeta hos internationella företag. Tolk, lärare, arkeolog, historiker, samhällsvetare, polis, jurist, kulturvetare, kulturarbetare och översättare är exempel på yrken du kan söka dig till efter fortsatta studier.

Humanistprogrammet ger kunskaper om andra kulturer, språk och människor. Men framför allt öppnas världen för dig och din passion. Läs mer.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 11150p

Engelska 5 och 6 200p
Historia 1b 100p
Historia 2b - kultur 100p
Idrott och hälsa 100p
Matematik 1b 100p
Naturkunskap 1b 100p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1b 100p
Svenska/ Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300p

Programgemensamma ämnen 350p

Filosofi 1 50p
Moderna språk 200p
Människans språk 1 100p
Individuellt val 200p
Gymnasiearbete 100p

Inriktningskurser 400 poäng

Kultur 400p
Filosofi 2 50p
Kultur och idéhistoria 100p
Samtida kulturuttryck 100p
Psykologi 1 50p
Litteratur 100p

Profiler (programfördjupningskurser) 300 poäng

Profil: Humanvetenskap 300p
Etnicitet och kulturmöten 100p
Humanistisk samhällsvetenskaplig specialisering 100p
Sociologi 100p
Profil: Language studies 300p
Psykologi 1 50p
Språk specialisering-retorik 1a 50p
Geografi 1 100p
Engelska 7 100p

Inriktningar

Följ oss på sociala medier