Skip to content

Inriktning Kultur

Är du intresserad av samhället och världen utifrån en kulturell vinkel? Då kan inriktningen kultur på Humanistiska programmet vara något för dig.

Inriktningen ska ge dig fördjupade kunskaper i kultur, litteratur, filosofi och psykologi. Under utbildningens gång kommer du lära dig att beskriva, analysera och reflektera över kultur och kulturupplevelser.

Klassisk utbildning där du läser kultur- och idéhistoria

Du kommer även på ett teoretiskt plan fördjupa dig i estetiska uttryck och lära dig om människans skapande genom tiderna och arbetar även med existentiella frågor.
I Kultur- och idéhistoria läser du om skiftande konstarter och deras betydelse. Du använder också dina teoretiska kunskaper då du får du uppleva och analysera konst och kultur.

Du får även utveckla ditt eget skrivande och använda språket för kommunikation och lärande i alla ämnen.

Efter gymnasiet har du en klassisk utbildning med bred grund för fortsatta studier.

Yrken som kanske kan intressera dig som går inriktningen kultur kan vara: kulturarbetare inom litteratur, konst, film eller teater och tv, juristjournalist, psykolog, kulturvetaretolk eller arkeolog.

Kurser som ingår på inriktningen kultur är Filosofi 2, Kultur och idéhistoria, Samtida kulturuttryck, Psykologi1 och Litteratur.

Profil - Humanvetenskap

Humanvetenskap vänder sig till dig som är intresserad av hur människor tänker, känner, agerar, skapar och kommunicerar. Profilen ger dig en väldigt bra förståelse för människans roll i en grupp och i ett samhälle, såväl i dag som i historien. Det handlar om hur vi skapar kultur, hur den påverkar oss, hur den förändras över tid och vad som händer när kulturer möts. Du tränar upp din färdighet i att ta initiativ i diskussioner, och du blir bra på att redovisa din kunskap inom olika ämnesområden, både muntligt och skriftligt.

Undervisningen är bred med fokus på människans roll och utveckling i ämnen som historia, sociologi, filosofi, språk, konst och kultur. Den teoretiska undervisningen blandas med studiebesök på platser av historiskt och kulturellt intresse. Ett återkommande inslag är möten med människor som har historia och kultur som yrke.

Följ oss på sociala medier