Skip to content

Inriktning Språk

Är du en språkmänniska? Då kan inriktningen språk på Humanistiska programmet vara något för dig. Inriktningen ger dig fördjupade kunskaper i språk och belyser sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språkkunskaper är efterfrågade på arbetsmarknaden. Att studera språk på en högre nivå förbereder dig för yrken där kommunikation spelar en viktig roll och där språkkunskaper är värdefulla för att formulera rätt budskap och korrekt information.

På den här inriktningen fördjupar du dig mer i språken än på något annat gymnasieprogram. Du lär dig också att använda språken i olika sammanhang och får inblick i hur språk utvecklas och förändras. Du läser latin som länge var ett levande språk för miljontals människor i Europa under drygt tvåtusen år. Latinet både förenklar och fördjupar inlärningen av övriga språk. Det är grunden för både franska, spanska och Italienska och har påverkat såväl svenska som engelska.

Att kunna fler språk utöver engelska blir allt viktigare och att fördjupa dina kunskaper i flera språk ger dig de bästa förutsättningar för så väl studier som arbete i Sverige och utomlands. Ett internationellt perspektiv är därför centralt och inriktningen ska visa vikten av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra.

Yrken som kanske kan intressera dig som går inriktningen språk kan vara: journalist, författarecopywriter, lärare, översättare, tolk, reseledare, guide eller informatör.  Kurser som ingår på inriktningen språk är Latin- språk och kultur 1 och flera språkkurser.

Profil - Language studies

Language Studies passar dig som tycker om språk och vill utveckla din förmåga att förstå och uttrycka dig. Du bygger upp en förståelse för sambandet mellan språk, kultur och samhälle, och undervisningen har en tydlig internationell prägel.

Du fördjupar dig i två språk. Vi rekommenderar att du fortsätter med språket du läste på högstadiet; på så sätt hinner du komma långt i din förståelse för språket och kulturen under dina gymnasieår. Dessutom väljer du ett av följande språk inför årskurs 2: spanska, franska, italienska eller tyska. Du läser alltså två moderna språk, samt engelska och en kurs i latin. Därtill kommer naturligtvis övriga gymnasiekurser på Humanistiska programmet.

Bäckängsgymnasiet ger dig möjligheten att ta Cambridge Certificate in Advanced English, ett internationellt språkdiplom som förbereder dig för studier på utländska universitet.

Följ oss på sociala medier