Skip to content
Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapliga programmet är en teoretiskt avancerad utbildning som ger en bred och djup kunskap om naturvetenskap i flera olika dimensioner. Precis som på högskolan – men i gymnasieformat – ger naturvetenskaps programmet kunskaper om biologi, matematik, kemi, fysik.

Här lär du dig att söka förklaringar. Du får en intro­duktion till vetenskapens frågeställningar och pro­blem, samtidigt som du lär dig tänka logiskt och dra slutsatser med hjälp av matematiska modeller, experiment och fältstudier.

På Bäckängs naturvetenskapsprogram står de stora frågorna i centrum. Varifrån kommer vi? Finns det liv i universum? Hur botar vi framtidens sjukdomar? Här får du bryta ner världen i dess bestånds­delar och lära dig hur människor, djur och natur är beroende av varandra för att överleva.

Den naturvetenskapliga utbildningen är väldigt bred och ger dig stor valfrihet i ditt framtida yrkesval.

Programmet lägger en bra grund för vidare studier till läkare, biomedicinare, forskare, civilingenjör, tandläkare, kemist, arkitekt, miljövetare eller veterinär.

Naturvetenskapsprogrammet har två olika inriktningar, Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle.

På inriktningen Naturvetenskap fördjupar du dig inom matematik, biologi, fysik och kemi och förbereder dig för högskole- och universitetsstudier inom områdena naturvetenskap, medicin och teknik.

Inriktningen Natur och samhälle har en tvärvetenskaplig karaktär, för dig som är intresserad av till exempel miljöfrågor, samhällsstrukturer, lagstiftning och demokratiska frågor. Inriktningen Naturvetenskap och samhälle ger grundläggande kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena, samtidigt som du också studerar geografi, historia och samhällskunskap på en högre nivå

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1150P

Engelska 5 & 6 200p
Historia 1b 100p
Idrott och hälsa 100p
Matematik 1c, 2c och 3c 300p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1b 100p
Svenska/ Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300p

Programgemensamma ämnen 350P

Biologi 1 100p
Fysik 1a 150p
Kemi 1 100p
Moderna språk 100p
Individuellt val 200p
Gymnasiearbete 100p

Inriktningskurser 300-400P

Naturvetenskap 400p
Biologi 2 100p
Fysik 2 100p
Kemi 2 100p
Matematik 4 100p
Naturvetenskap och samhälle 300p
Biologi 2 100p
Geografi 1 100p
Samhällskunskap 2 100p

Profiler (programfördjupningskurser) 200-300P

Naturvetenskap - Ledarskap 200p
Ledarskap och organisation 100p
Entreprenörskap 100p
Naturvetenskap - Musik 200p
Naturvetenskaplig fördjupning 100p
Matematik 5 * 100p
(* Kan bytas mot Eng 7 eller annan pf-kurs inom IV)
Naturvetenskap och samhälle - Miljö och hållbar utveckling 300p
Geografi 2 100p
Politik och hållbar utveckling 100p
Miljö och energikunskap 100p
Naturvetenskap och samhälle - Adventure 300p
Naturvetenskaplig specialisering 100p
Träningslära 1 100p
Träningslära 2 100p
Naturvetenskap - Medicin 200p
Naturvetenskaplig specialisering 100p
Bioteknik 100p
Naturvetenskap - Vetenskap och forskning 200p
Naturvetenskaplig specialisering 100p
Fysik 3 100p

Inriktningar

Följ oss på sociala medier