Skip to content

Inriktning Natur och samhälle

Är du intresserad av ett samspel mellan naturen och vårt samhälle? Som samspelet mellan människan och miljön till exempel. Då är inriktningen natur och samhälle något du ska fundera över.

Inriktningen ger dig kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Utbildningen kombinerar naturvetenskap med studier av människan som biologisk, social och kulturell varelse och ger dig en bred och fördjupad förståelse för vårt samspel med naturen, samhället och tekniken.

Du får också en samlad förståelse för hur olika faktorer i samhället kan stödja en hållbar samhällsutveckling. Kurser som ingår på inriktningen Natur och samhälle är Biologi2, Geografi1 och Samhällskunskap 2.

 

(Läs in den bredaste behörigheten, Matematik4, Fysik2, Kemi2, och biologi2 genom det naturvetenskapliga paketet som erbjuds i år 3)

Profil - Miljö och hållbar utveckling

Den här utbildningen passar dig som vill arbeta för en hållbar utveckling, både i Sverige och internationellt. Undervisningen ger dig fördjupade kunskaper om globala resursfrågor som rör överlevnad, miljö, jämställdhet, hälsa och mänskliga rättigheter, samtidigt som du lär dig att granska och se sambanden mellan dessa ämnen. Du får också en viktig insikt i hur lokala händelser, förhållanden och politiska beslut kan ge globala konsekvenser. Viktiga inslag i utbildningen är ämnesövergripande teman och projekt som behandlar olika frågor utifrån ett natur- och samhällsvetenskapligt perspektiv, till exempel vattnets kretslopp och människans miljöpåverkan. Experiment, fältstudier och laborationer är också viktiga inslag i utbildningen. Vi samarbetar med högskolor, organisationer och arbetsplatser för att arrangera intressanta möten där du får diskutera med och ställa frågor till personer med spetskunskaper inom hållbar utveckling.

Profil - Adventure

Det här är en utbildning för dig som vill testa dina gränser och prova på saker du kanske aldrig gjort tidigare. Du får kunskaper i både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen, samtidigt som du får röra dig en hel del i skog och mark. Du provar dykning, multisport, klättring, långfärdsskridskor och mycket annat. Utbildningen är i grunden naturvetenskaplig, så ämnena matematik, fysik, kemi och biologi är stående viktiga inslag i din utbildning. Andra centrala kurser på profilen är Träningslära 1 och 2. Du får möjlighet att utveckla din förmåga att se problem ur flera vinklar och att lösa dem med hjälp av både teoretiska och praktiska kunskaper. Under utbildningen genomför du ofta uppgifter tillsammans med dina klasskamrater, något som både bidrar till en stark sammanhållning och utvecklar din samarbetsförmåga.

Nationell idrottsutbildning (NIU) – erbjuds på profilen Miljö- och hållbar utveckling

De idrotter som är aktuella är basket, fotboll, friidrott, golf, gymnastik (trupp), innebandy, ridsport, rodd och simning.
Som NIU-elev tränar du din idrott på schemalagd skoltid tre gånger i veckan och förväntas träna med en elitinriktad klubb på kvällstid. Olika idrotter har olika ansökningstider. NIU-utbildningen är ett samarbete med Sven Eriksongymnasiet. Ansökan till NIU sker genom Sven Eriksonsgymnasiet. Kontakta NIU-ansvarig på Sven Eriksonsgymnasiet för mer utförlig information.

Följ oss på sociala medier