Skip to content
Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig möjlighet att förändra. Du studerar psykologin bakom hur vi människor tänker och agerar, du lär dig se världen i ett större perspektiv och du får kunskaperna som krävs för att ifrågasätta och påverka samhället vi lever i.

Det samhällsvetenskapliga programmet kretsar kring oss människor och hur vi fungerar tillsammans. Till exempel är kunskap om livsvillkoren för människor i andra kulturer och respekt för andra människors värderingar (de mänskliga rättigheterna) starka inslag i undervisningen. Du får läsa kurser som rör psykologi, demokrati, kommunikation, historia, politik, miljö och etik. Utbildningen präglas också av ett starkt internationellt perspektiv som låter dig söka sambanden mellan lokala och globala problem. Du kommer få ovärderliga, praktiska erfarenheter som du kommer ha användning av när du läser vidare på högskola eller universitet.

Undervisningen är omväxlande och du får prova på många olika arbetsmetoder för att utveckla din studieteknik. Din förmåga att analysera och se problem och händelser i ett större perspektiv är grundläggande för utbildningen. Därför samarbetar vi ofta över ämnesgränserna. För att förbereda dig för fortsatta studier och ge dig verklig erfarenhet av det samhällsvetenskapliga området samarbetar vi med högskolor, universitet, företag och organisationer.

Programmet lägger en bra grund för vidare studier till t ex psykolog, lärare, statsvetare, polis, jurist, socionom, journalist, brandman, sjuksköterska eller kanske fysioterapeut.

Samhällsvetenskapsprogrammet har tre olika inriktningar.

Beteendevetenskap fördjupar din kunskap om människors utveckling och samspel i olika sammanhang och ger dig en förståelse för vårt agerande som individer och gruppmedlemmar.

Inriktningen Medier, information och kommunikation fokuserar på mediernas roll i samhället och hur budskap förmedlas på ett intresseväckande och informativt sätt.

På inriktningen Samhällsvetenskap lär du dig mer om vårt samhälle och om människors livsvillkor. Du fördjupar din förståelse genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p

Engelska 5 och 6 200p
Historia 1b 100p
Idrott och hälsa 100p
Matematik 1b och 2b 200p
Naturkunskap 1b 100p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1b 100p
Svenska/ Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 300p

Programgemensamma ämnen 300p

Filosofi 1 50p
Moderna språk 200p
Psykologi 1 50p
Individuellt val 200o
Gymnasiearbete 100p

Inriktningskurser 350-450p

Beteendevetenskap 450p
Ledarskap och organisation 100p
Kommunikation 100p
Psykologi 2a 50p
Samhällskunskap 2 100p
Sociologi 100p
Medier, information och kommunikation 350p
Journalistik, reklam och information 1 100p
Medieproduktion 1 100p
Medier, samhälle och kommunikation 1 100p
Psykologi 2a 50p
Samhällsvetenskap 450p
Geografi 1 100p
Historia 2a 100p
Religionskunskap 2 50p
Samhällskunskap 2 100p
Samhällskunskap 3 100p

Profiler (programfördjupningskurser) 300-400P

Beteendevetenskap 300p
Rätten och samhället 100p
Filosofi 2 50p
Psykologi 2b 50p
Humanistisk samhällsvetenskaplig specialisering 100p
Europa i världen 300p
Rätten och samhället 100p
Engelska 7 100p
Humanistisk samhällsvetenskaplig specialisering 100p
Kommunikationsvetenskap 400p
Samhällskunskap 2/ Hum-sam 100p
Humanistisk samhällsvetenskaplig specialiseri 100p
Skrivande 100p
Kommunikation 100p
Demokrati och mänskliga rättigheter 300p
Historia 3 100p
Internationella relationer 100p
Humanistisk samhällsvetenskaplig specialisering 100p

Inriktningar

Följ oss på sociala medier