Skip to content

Inriktning Beteendevetenskap

På Samhällvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap är studier av människan särskilt intressant. Som människa ingår du alltid i sociala sammanhang och grupperingar. Tycker du att det är intressant att diskutera och analysera varför människor agerar som de gör i olika situationer? Vad utmärker en bra ledare och hur påverkas en grupp och dess medlemmar av ledarskapet och av varandra?

Kanske vet du redan nu att du vill arbeta med människor i framtiden? Under utbildningens gång kommer du att få samarbeta på olika sätt i klassrummet och också reflektera över din och andras roll i gruppen.

Under inriktningen läser du kurser som Ledarskap och organisation, Kommunikation, Psykologi 2a , Samhällskunskap 2 och Sociologi.

Profil - Beteendevetenskap

För att få ut mesta möjliga av undervisningen under profilen Beteendevetenskap så behöver du ha ett stort intresse för människor och mänskligt beteende. I olika ämnesövergripande teman arbetar vi med frågor som hur vi lär, utvecklas, påverkar och leder andra. Inför ditt tredje år får du välja ett av fördjupningsområdena ledarskap och påverkan, hälsa och omsorg, rättspsykologi, kriminologi eller etnicitet och kulturmöten.

Vi samarbetar med högskolor, organisationer och arbetsplatser för att arrangera intressanta möten där du får diskutera och ställa frågor till personer med yrkeserfarenhet från det beteendevetenskapliga området.

Följ oss på sociala medier