Skip to content

Inriktning Samhällsvetenskap

På Bäckängsgymnasiet samhällsinriktning har vi ett globalt och internationellt perspektiv. Är du engagerad i vad som händer i din omvärld? Vill du förstå hur samhället fungerar och hur du kan vara med och påverka samhällsutvecklingen? Har du ett intresse av politik, samhällskunskap och historia?

Inriktningen mot samhällsvetenskap kommer ge förståelse för hur olika samhällen har vuxit fram och hur de fungerar idag. Under inriktningen läser du kurser som Geografi 1, Historia 2a, Religionskunskap 2, Samhällskunskap 2 & 3.

Profil - Europa i Världen

På den här profilen förbereds du för att utveckla fram­tidens Europa. Profilen är utformad för dig som är intresserad av samhälls­frågor, samarbete över nationsgränserna och möten med andra kulturer. Undervisningen ger dig stor insikt i globala frågor och utvecklar din förmåga att debattera och argumentera för dina åsikter.

Som en del av din utbildning får du möjlighet att förstå samhällsutvecklingen genom politiska debatter, föreläsare samt studiebesök. Våra samarbeten med olika EU-institutioner ger oss möjligheten till EU-parlamentet, EU-kommissionen och Ministerrådet ger oss möjligheten till intressanta fördjupningar. Samtidigt får du chansen att delta i olika internationella sammanhang – vi är bland annat partnerskola till European Youth Parliament (EYP).

Profil - Demokrati och mänskliga rättigheter

Om du känner ett starkt samhällsengagemang och vill kämpa för rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter är detta profilen för dig. Du får tänka kritiskt, analysera och reflektera kring samhällsfrågor utifrån ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. Du får fördjupad kunskap inom områden som jämställdhet, rasism, makt och inflytande. Du lär dig att ta ansvar genom att ordna seminarium och debatter under skolans gemensamma demokrativecka och via vår samarbetspartner Amnesty arrangera en kampanj för mänskliga rättigheter. Dessutom får du möjlighet att delta i ett internationellt samarbete för mänskliga rättigheter.

Följ oss på sociala medier